Soluția noastră pentru afacerea ta

Dorim să implementăm o cultură de afaceri care va corespunde tuturor standardelor de calitate

contabil-img

Contabilitate inteligentă

 • bullet

  Perfectarea documentelor primare;

 • bullet

  Pregătirea dispoziţiilor de plată;

 • bullet

  Perfectarea documentelor de casă şi a deconturilor de avans;

 • bullet

  Perfectarea actelor de verificare cu contragenţi;

 • bullet

  Calculul impozitelor şi taxelor;

 • bullet

  Calculul salariilor, concedialelor şi a foilor de boală, a impozitelor aferente acestora;

 • bullet

  Retur de marfă;

 • bullet

  Vom pregăti actele pentru deplasarea salariaților în scop de servici, vom calcula diurna şi cheltuielile de transport etc;

 • bullet

  Inventarierea mărfurilor/materialelor/creanţelor/datoriilor, pregătirea actelor pe rebut, perisabilitate etc;

 • bullet

  Pregătirea documentelor transport marfă, foi de parcurs şi contabilizarea casării combustibilului;

 • bullet

  Contabilizarea operaţiunilor de delegaţie, de reprezentanţă, donaţii etc;

Avantaje

cont1
Concentrare asupra afacerii tale

Ne ocupăm noi de sarcininile zilnice de contabilitate, astfel încât să vă puteți concentra pe ceea ce faceți cel mai bine - să vă gestionați afacerea.

cont2
Rapoarte prezentate la timp

Nu veţi avea griji privind prezentarea corectă şi la timp a dărilor de seamă – contabilii noștri sunt responabili de aceasta.

cont3
Propriul contabil

Suntem la dispoziţia Dvs. prin intermediul telefonului sau a internetului. Toți clienții noștri au la dispoziție un curator personal, care va răspunde la orice întrebare legată de contabilitate și fiscalitate.

Audit este o activitate a cărui scop este de a ajuta compania să-și atingă obiectivele propuse.

 • bullet

  Analizează procesele afacerii, procedurile și activitățile

 • bullet

  Evidențiază problemele cu care se confruntă compania

 • bullet

  Propune recomandări de soluționarea acestora

Vă oferim o gamă completă de servicii de audit

audit-fiscal
Audit fiscal
arrow grin
Audit fiscal

Audit independent privind verificarea autenticității și corectitudinii rapoartelor fiscale ale societății, precum și corectitudinii calculării și plății impozitelor și a taxelor aferente. Scopul principal al unui astfel de audit este prevenirea și evitarea riscurilor fiscale.

audit-financial
Audit financiar
arrow grin
Audit financiar

Examenarea efectuată de către un auditor competent și independent asupra situațiilor financiare ale entității (sau asupra unor părți ale situațiilor financiare) în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a rezultatelor (performanțelor) obținute de aceasta. Auditul financiar verifică situațiile financiare, procesele și tranzacțiile unei societăți v

audit-sit
Auditul situațiilor financiare individuale și consolidate
arrow grin
Auditul situațiilor financiare individuale și consolidate

Auditul situațiilor financiare reprezintă activitatea de examinare în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit

audit-t
Аudit tematic
arrow grin
Аudit tematic

Audit tematic al unui anumit segment din activele sau pasivele companiei. Ca urmare, clientul primește un raport de audit cu o descriere detaliată a acțiunilor și procedurilor efectuate, identificând abaterile și încălcările, precum și recomandări pentru eliminarea acestora.

hrimg

Servicii resurse umane pentru afacerea Ta

Atunci când apar dispute sau întrebări în relațiile cu angajații, specialiștii noștri vă ajută să clarificați situația. Specialistul HR va întocmi și va verifica contractele de angajare, va perfecta întregul set necesar de acte, va oferi consultații și asistență la cel mai înalt nivel.

Ce va face un HR?

 • hrimg
  Întocmirea, administrarea, perfectarea, actualizarea întregii documentații de personal, în conformitate cu modificările legislației
 • hrimg
  Perfectarea pachetului necesar pentru CNAM
 • hrimg
  Acordăm suport în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului
 • hrimg
  Executarea întregului proces de angajare /demisie/concediere a salariaților
 • hrimg
  Programarea concediilor de odihnă anuale, întocmirea graficului și informarea salariaților
 • hrimg
  Eliberarea diverselor certificate pentru salariați
 • hrimg
  Întocmirea dosarelor personale și fișelor - MR2, arhivarea acestora
 • hrimg
  Acordăm suport legislativ pentru orice problemă apărută în domeniul relațiilor de muncă
 • hrimg
  Elaborarea fișelor de post ale angajaților
ssmimg
SSM (securitatea și sănătatea muncii) are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității fizice și psihice, sănătății lucrătorilor și a altor persoane participante la procesul de muncă

Activitatea de prevenire și protecție are ca scop asigurarea unor condiții de muncă optime, prevenirea accidentelor și a îmbolnavirilor profesionale în rândul persoanelor antrenate în activități lucrative.

Perfectăm setul de documente necesar pentru SSM:

 • hrimg
  Ordinul сu privire la desemnarea și stabilirea atribuţiilor și responsabilităților în domeniul SSM a persoanelor desemnate;
 • hrimg
  Ordinul cu privire la elaborarea și aprobarea instrucţiunilor de SSM;
 • hrimg
  Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate ocupațiile/posturile de lucru;
 • hrimg
  Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă;
 • hrimg
  Metoda de evaluare a riscurilor profesionale la locurile de muncă;
 • hrimg
  Fișa de evaluare a riscurilor profesionale;
 • hrimg
  Ordinul cu privire la elaborarea planului anual de protecție și prevenire;
 • hrimg
  Planul anual de protecţie şi prevenire;
 • hrimg
  Fișa personală de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații;
 • hrimg
  Registrul de înregistrare a instrucțiunilor de SSM;
 • hrimg
  Registrul de înregistrare a accidentelor de muncă;
 • hrimg
  Registrul de evidență a instructajului de securitate antiincendiară etc.

Calculator pentru determinarea costului serviciilor

Aflați prețul serviciilor de contabilitate ținând cont de specificul afacerii.

Forma organizatorico-juridică:
ÎI
SRL
SA
Genul de activitate
Numărul de angajați
Volumul vânzărilor (ultimele 12 luni)
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni
Numărul de operațiuni

Pachet: Micro

Pachet: Micro

Pachet: Micro

Pachet: Micro

Pachet: Mini

Pachet:  Mini

Pachet:  Mini

Pachet:  Mini

Pachet:  Mini

Pachet: Activ

Pachet: Activ

Pachet: Activ

Pachet: Activ

Pachet: Activ

Pachet: Activ

Pachet: Activ

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Pachet: Business

Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0
Suma:
MDL 0

Lăsați datele de contact pentru a primi o ofertă personalizată

Nume Prenume
Telefon
Email*
Expediază
eclipsefull

FAQ

Este pe masură dificil să organizezi o afacere şi să eviţi lucrul de rutină cu diverse documente şi hârtii. Acest lucru îl vom face noi. Le vom procesa, le vom arhiva și le vom păstra atâta timp cât va fi nevoie.
În dependenţă de necesităţile Dvs, vă oferim diferite soluţii „la pachet”, unde pot fi incluse sau nu, opţiuni ce ţin de întocmirea documentelor primare, păstrării şi livrării acestora.
Aceste documente sunt foarte importante pentru o evidenţă contabilă corectă. Ele ar avea un efect direct asupra veniturilor şi cheltuielilor companiei, la fel şi asupra corectitudinii calculării impozitelor. Vă rugăm să le scanați/fotografiaţi şi să ni le expediaţi în format electronic. Dacă aveţi acumulate mai multe documente şi acte, am putea să trimitem un curier să le ridice.
Notă: Vom avea nevoie ca maxim până în data de 10 a lunii viitoare, toate documentele primare în original să fie prezentate curatorului companiei
Conform legislaţiei, sunteţi obligat să păstraţi documentele primare, nu mai puţin de 3 ani (în dependenţă de tipul documentelor). Noi vă oferim posibilitatea păstrării documentelor primare în arhiva noastră. Noi le vom sorta şi le vom arhiva. Ulterior, veţi avea posibilitatea oricând să luaţi un document sau să ridicaţi întreaga arhivă.
Principalul scop al companiei noastre – este comoditatea şi calitatea. Cu noi puteţi comunica prin intermediul telefonului sau prin intermediul internetului. În plus, un contabil de birou are nevoie de concedii, foi de boală etc. Pentru aceste perioade oricum le platiți. Cu noi, nu veți avea asemenea griji. Un contabil de birou v-ar costa de 2-3 ori mai scump decât serviciile noastre, însă nu veţi fi pe deplin asiguraţi de competenţa profesională a acestuia.