Evidența SSM - Cum funcționează Intelcont

Servicii SSM (sănătatea și securitatea muncii)

Perfectăm setul de documente necesar la întreprindere în domeniul Securitătii si Sănătătii în Muncă:

 • - Ordinul сu privire la desemnarea si stabilirea atribuţiilor și responsabilităților în domeniul SSM a persoanelor desemnate;
 • - Ordinul cu privire la elaborarea si aprobarea instrucţiunilor de SSM;
 • - Instructiuni de securitate și sănătate în muncă pentru toate ocupațiile/posturile de lucru;
 • - Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale la locurile de muncă;
 • - Metoda de evaluare a riscurilor profesionale la locurile de muncă;
 • - Fisa de evaluare a riscurilor profesionale;
 • - Ordinul cu privire la elaborarea planului anual de protecție și prevenire;
 • - Planul anual de protecţie şi prevenire;
 • - Fisa personala de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă pentru toți angajații;
 • - Registru de înregistrare a instructiunilor de SSM;
 • - Registru de înregistrare a accidentelor de munca;
 • - Registru de evidenta a instructajului de securitate antiincendiara etc.

Valoarea pachetului de servicii se negociaza in functie de numarul angajatilor, specificul si complexitatea activitatii desfasurate.

Aveţi întrebări?

Lăsaţi un nr de telefon iar noi vă contactăm

Sau ne contactaţi la numărul: 060 720 007

Vă mulţumim! În curând vom face legătura cu Dvs!

Află ce oferă Online contabil arrow