Audit – Cum funcționează Intelcont

Audit este o activitate a cărui scop este de a ajuta compania să-și atingă obiectivele propuse. Acest lucru se realizează printr-o metodologie sistematică care analizează procesele afacerii, procedurile și activitățile cu scopul de a evidenția problemele cu care se confruntă compania și de a propune recomandări de soluționarea acestora

Aveţi întrebări?

Lăsaţi un nr de telefon iar noi vă contactăm

Sau ne contactaţi la numărul: 060 720 007

logo
Serviciul de audit este esențial pentru a ști unde se află afacerea Dvs la momentul actual și direcția spre caree se îndreaptă sau se poate îndrepta. Claritatea în afaceri este extrem de importantă și este cea care stă la baza evoluției unei companii.
Efectuarea auditului
Vă oferim o gamă completă de servicii de audit, precum
Audit fiscal
Audit independent privind verificarea autenticității și corectitudinii rapoartelor fiscale ale societății, precum și corectitudinii calculării și plății impozitelor și a taxelor aferente. Scopul principal al unui astfel de audit este prevenirea și evitarea riscurilor fiscale.
Audit financiar
Examenarea efectuată de către un auditor competent și independent asupra situațiilor financiare ale entității (sau asupra unor părți ale situațiilor financiare) în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a rezultatelor (performanțelor) obținute de aceasta. Auditul financiar verifică situațiile financiare, procesele și tranzacțiile unei societăți
Auditul situațiilor financiare individuale și consolidate
Auditul situațiilor financiare reprezintă activitatea de examinare în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra situațiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaționale de audit
Asistență în vederea întocmirii situațiilor financiare
Intelcont oferă asistență profesională în vederea examinării unei opinii responsabile și independente prin raportarea la un anumit criteriu penru întocmirea unei situații financiare corecte.
Аudit tematic
Audit tematic al unui anumit segment din activele sau pasivele companiei. Ca urmare, clientul primește un raport de audit cu o descriere detaliată a acțiunilor și procedurilor efectuate, identificând abaterile și încălcările, precum și recomandări pentru eliminarea acestora
Efectuarea auditului
Vă oferim o gamă completă de servicii de audit, precum
1
Contactați-ne
Contactați-ne
Contactați-ne sau lăsați o solicitare în caz că aveți nevoie de servicii de audit.
Avantajele unui audit au fost deja apreciate de mulți. Raportul de audit are rolul de a exprima opinia auditorului cu privire la regularizarea și sinceritatea datelor prezentate în situațiile financiare, iar din sinteza acestora rezultă o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului.
2
Analizăm problema
Analizăm problema
Pentru a vă oferi cele mai utile tipuri de audit, analizăm situația actuală din cadrul companiei Dvs.
Experții calificați vor studia forma organizatorico-juridică al solicitantului, genul de activitate, caracteristicile sistemului contabil etc. Auditorii noștri vor putea formula care sunt punctele slabe care necesită o verificare mai detaliată și au un risc sporit. Ca rezultat, investiți în tipul de audit de care aveți nevoie - contabilitate, calcularea și plata impozitelor, completarea declarațiilor, valoarea reală a activelor sau altele.
3
Organizăm o întâlnire
Organizarea unei întrevederi
După pregătirea unei oferte, vă invităm la o întrevedere confidențială la sediul nostru
Pentru a primi informații detaliate despre ofertă, suntem predispuși de a vă răspunde la orice întrebare. Vă invităm la o întrevedere confidențială unde specialiștii noștri vor clarifica toate detaliile care vă interesează.
4
Încheiem un contract
Semnăm un contract
La finalul întrevederii, vom consolida acordurile noastre printr-un contract de colaborare
Că să fiți siguri în profesionalismul și responsabilitatea noastră și că vom respecta toate înțelegerile și acordurile
5
Realizăm proiectul
Elaborarea raportului de audit
După semnarea contractului, vom iniția un audit pentru a vă oferi recomandări valoroase în cel mai scurt timp.
Raportul de audit este partea finală a oricărui audit. Pentru ca dvs. să îl primiți la timp și să aveți sufiecnt timp pentru a lua măsuri de eliminare a tuturor deficiențelor stabilite. Specialiștii noștri vor examina documentele primare, vor analiza date din mai multe surse și vor îndeplini toate obligațiunile în conformitate cu planul de acțiune aprobat.
Cinci pași pentru calcul a costului serviciilor de audit
Agricultură
1 an
Până la 100 mii lei
Până la 3 salariați
O etapă: întreg an
Calcul
Analizăm informația
Calculăm costurile
Pregătim informația
Calculul este procesat. Vă rugăm să completați formularul pentru a vă putea contacta.
Solicitarea Dvs a fost expediată. În scurt timp veți fi contactat de către reprezentantul companiei. Vă mulțumim!
La ce întrebări poate răspunde un auditor?
Cât este de eficient sistemul controlului intern al companiei Dvs. Dacă sistemul controlului intern nu este eficient - persistă riscul de pierdere a activelor companiei, inclusiv din vina personalului;
Corespund necesităților politicile contabile ale companiei?
Corespund sau nu activele companiei Dvs celor reflectate în evidența contabilă? În caz dacă inventarierea a fost efectuată formal, persistă riscul unor divergențe între ceea ce există în realitate și ceea ce aveți reflectat în evidența contabilă.
Au fost evaluate corespunzător activele și pasivele companiei Dvs? În cazul daca evaluarea nu este una corectă, atunci și valoarea companiei nu este una justă. Prin urmare, nu va fi atractivă din punct de vedere investițional.
Cît de relevantă este informația descrisă în Nota explicativă la situațiile financiare.

Află ce oferă un Contabil arrow